Regulamin serwisu

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE MOTOPREMIUM.PL

 

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:

  • "motopremium.pl"- serwis ogłoszeniowy będący własnością:

Firma Handlowo Usługowa „NESTUS",
Mirosław Serafin,
ul. Narutowicza 31
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-156-72-79,
Regon: 180248890,

  • "Użytkownik" - osoba korzystająca serwisu motopremium.pl
  • "Klient" - osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z platformy ogłoszeniowej motopremium.pl za pośrednictwem Integratora poprzez rejestrację w Serwisie SMS;
  • "Operator GSM" - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10A;
  • "Integrator" - DOTPAY;
  • "Serwis SMS" - oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we z serwisem ogłoszeniowym motopremium.pl umożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS Premium ;
  • "Ustawa" - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83).

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach: internetowego serwisu dostępnego pod adresem URL: www.motopremium.pl.
a. określa zasady dodawania ogłoszeń standardowych, wyróżnionych oraz ogłoszeń premium publikowanych w wyróżnionej formie w oddzielnej sekcji serwisu motopremium.pl oraz zasady dodawania ogłoszeń standardowych, wyróżnionych oraz ogłoszeń premium.
b. określa zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie motopremium.pl.

 

II. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ DODANYCH

 

1. Emisja ogłoszenia następuje pod warunkiem:
a. poprawnego wypełnienia formularza ogłoszenia i wypełnienia jej obowiązkowej części
b. uiszczenia ceny określonej w cenniku lub wysłania SMS-a z podanym kodem dla ogłoszeń płatnych.
c. emisja ogłoszenia następuje po dokonaniu wpłaty lub po wysłaniu SMS -a
2. Motopremium.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej.
3. Czas emisji ogłoszeń w serwisie wynosi odpowiednio:
a. ogłoszenie standardowe - 14 dni od dnia aktywowania ogłoszenia w serwisie,
b. ogłoszenie wyróżnione - 21 dni od dnia aktywowania ogłoszenia w serwisie,
c. ogłoszenie premium - 30 dni od dnia aktywowania ogłoszenia w serwisie.

 

III. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE „MOTOPREMIUM.PL"

 

1. F.H.U."NESTUS" nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
2. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
4. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
5. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, dodania więcej, niż jednego ogłoszenia dotyczącego tego samego produktu.
6. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
7. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.motopremium.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
8. F.H.U."NESTUS". nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie motopremium.pl.
9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu motopremium.pl, może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika.
10. Dane kontaktowe użytkowników serwisu motopremium.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. F.H.U."NESTUS" nie odpowiada za brak dostępu do serwisu motopremium.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika lub okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.
3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Firma Handlowo Usługowa „NESTUS", 36-100 Kolbuszowa ul. Narutowicza 31. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. F.H.U."Nestus" poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy F.H.U."Nestus". a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
5. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
6. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
7. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie motopremium.pl.
8. F.H.U."NESTUS" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie motopremium.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

góra strony

Szybki kontakt


Ogłoszenia Premium

Yamaha Grizzly
Yamaha Grizzly

Rocznik: 2005
Przebieg: 19 km


58 000,00 PLN

Audi A2
Audi A2

Rocznik: 2004
Przebieg: km


100 000 000,00 PLN

Yamaha Grizzly
Yamaha Grizzly

Rocznik: 2007
Przebieg: km


50 000,00 PLN

Subaru Legacy
Subaru Legacy

Rocznik: 2005
Przebieg: 70000 km


69 000,00 PLN

Kawasaki Brute Force
Kawasaki Brute Force

Rocznik: 2006
Przebieg: 10 km


23 000,00 PLN

 


0.0342400074